Peck Projects
Home
Elektrotechniek
Explosieanalyse
Links
Info formulier

Explosieanalyse

Peck Projects belicht explosieproblematiek vanuit twee verschillende kanten.

Enerzijds kunnen installaties bestudeerd worden vanuit het oogpunt van emissiebronnen van explosiegevaarlijke producten waaruit de zoneringsdocumenten voortvloeien. Dit resulteert in plannen tezamen met een beschrijving van de omvang en de frequentie van voorkomen van een explosie lucht/damp/stof mengsel.

Anderzijds wordt een installatie bekeken vanuit de aanwezige ontstekingsbronnen. De verschillende ontstekingsbronnen worden geanalyseerd vanuit hun effectiviteit voor het tot ontsteking brengen van een explosief lucht/damp/stof mengsel. Deze risicoanalyse wordt samengebundeld tezamen met andere relevante informatie in het explosieveiligheidsdocument van uw onderneming.

Moet er voor U een zoneringsdossier of het explosieveiligheidsdocument worden opgesteld, dan kan U steeds bij ons terecht!

 
 
Peck Projects bvba - Kruisjespad 3 - 2200 Herentals (Morkhoven)
Gsm 0475/871.894 - E-mail peck.engineering@pandora.be
BTW BE 0897.319.878
Peck, elektrotechniek, elektriciteit, explosie, engineering, energie, zonering, explosieveiligheidsdocument, installatiebouw, kastenbouw, peck, engineering, electrotechniek, elektrotechniek, electrische, elektrisch, produktiesturing, produktieuitbreiding, optimalisatie, energiedistributie, europese, europa, nationaal, nationale, wetgeving, normen